Obchodní podmínky

Provozovatel: MIDA SPORT
Sídlo firmy: Nová 388, 533 52  Staré Hradiště
Provozovna: Palackého 1930, 530 02  Pardubice
IČO: 64820581
DIČ: CZ7108123308
Mobil: +420 608 032 114

Nákupní a dodací podmínky platí pro všechny písemné, elektronické (Online Shop, E-Mail) a telefonické objednávky. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonu najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou kupující nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

1. MOŽNOSTI OBJEDNÁNÍ

Objednávka přes internet
Náš Online Shop a virtuální nákupní košík najdete na adrese www.tapedesign.cz

Pro objednání, či případné dotazy použijte prosím e-mail: tape-design@seznam.cz

Po úspěšné objednávce na váš e-mail zpětně přijde potvrzení objednávky.

Objednávka přes telefon

Na telefonním čísle +420 608 032 114 od pondělí do pátku v čase 9:00 – 17:00 hodin.

2. DODACÍ PODMÍNKY

Zboží lze odebrat buď osobně, nebo kurýrní službou DPD.

K prodejní ceně bude v případě zaslání na dobírku připočítán poplatek za poštovní služby dle platného ceníku České pošty nebo přepravní společnosti DPD.

Prosíme do objednávek uvádět Vaše kontaktní telefonní číslo kvůli systému přepravy s DPD. Ta poté každého z Vás kontaktuje kvůli dodávkám zboží!

V případě odběru zboží za více než 5.000,- Kč, poštovné a balné zdarma.

Každé dodávané zboží bude zasláno na Vámi zvolenou (správnou a úplnou) dodací adresu do 10-ti pracovních dnů. Ve výjimečných případech (jako je vyprodání zboží, déletrvající zaslání zboží od výrobce, či jiné neovlivnitelné situace) to však může trvat déle. V tomto případě budete kontaktováni kvůli domluvě. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Dle Občanského zákoníku § 544-545, zákona č. 40/1964 Sb. je každá objednávka závazná. Pokud kupující objednávku zaslanou na dobírku nevyzvedne či v rozporu s obchodními podmínkami stornuje, je povinen uhradit smluvní pokutu. Pokuta činí 40% z kupní ceny na objednávce. Minimálním smluvní pokuta je účtována ve výši 400,- Kč. Objedná-li zákazník sadu dresů nebo sadu týmového vybavení či zhotovení potisku či  potisk samostatný, sankce za zrušení objednávky či její nepřevzetí ze strany objednávajícího činí 90% ceny z objednávky. Objednávka je pro nás závazná jak formou mailu, telefonicky, ústně, tak i přes naši mailovou adresu. Odesláním své objednávky kupující potvrzuje svůj souhlas s obchodními podmínkami e-shopu www.tapedesign.cz a smluvní pokutou.
Informace o platbě sankce zašleme kupujícímu mailem. Pohledávky vzniklé naší organizaci z důvodu nepřevzetí závazné objednávky vymáháme i s náklady spojenými s uskutečněním a realizací objednávky.

Postup při nepřevzetí zboží dobírkou ze strany kupujícího:
Kupující se může vyhnout zaplacení sankce tím, že se zaručí uhradit závazně objednané zboží bankovním převodem na účet prodávajícího do 7 pracovních dnů. Částka bude navýšena o 125,- Kč za PPL a 160,- Kč za ČP další poštovné. Fakturační údaje zašle prodávající kupujícímu mailem na mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
Kupující má možnost uhradit pouze jím zaviněnou škodu. Pokud nekomunikuje či odmítá uhradit škodu vzniklou nepřevzetím jeho objednávky, jsme nuceni vymáhat  sankci. A to tím způsobem, že vystavíme daňový doklad na platbu převodem na náš účet. Není-li částka za sankci připsána na náš účet do 14 dnů, vymáháme částku za sankci soudní cestou navýšenou o vzniklé náklady s tím spojenými.

Při objednávce je kupující povinen uvádět pravdivě své údaje. Je-li uvedeno lživé či fiktivní jméno, a zboží se vrátí zpět, osobu vyhledáme pomocí IP adresy a sankci budeme vymáhat postupem uvedeným v našich obchodních podmínkách.

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupující může objednávku stornovat nejdříve po 30. dni po objednání, pokud zboží nebylo dodáno. Prodávající může objednávku stornovat, pokud je zboží dlouhodobě nedostupné, nebo je-li cena produktu chybně stanovena prodávajícím. Je-li zboží z objednávky objednáno, o čemž je zákazník informován mailem nebo telefonicky, a poté zákazníkem zrušeno, pak mu bude fakturována Smluvní pokuta za stejných podmínek, jako je psáno v odstavci Nepřevzetí zásilky.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Objedná-li si zákazník potisk dresu či potisk jiného předmětu, potisknuté zboží nelze vyměnit ani vrátit, protože je „znehodnoceno potiskem“ a nelze jej proto brát za nové.

Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možno vrátit nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží zašle kupující na adresu provozovny - prodejny.
Adresa prodejny: Mida Sport, Palackého 1930, 530 02 Pardubice
Zboží bude zkontrolováno a musí být vráceno nepoškozené, včetně originální nepoškozené krabice (u obuvi). Ke zboží bude přiložena kopie nabývacího dokladu – faktury nebo paragonu. Zákazník na sebe nechá kontakt – číslo mobilního telefonu a emailovou adresu.
Dnem zakoupení je dnem, kdy kupující převezme zboží osobně v prodejně či dnem doručení zboží  Českou poštou a přijetím zboží kupujícím. Den přijetí prodávajícím je den, kdy prodávající převezme zboží na prodejně osobně od kupujícího či převezme zboží od České pošty či jiného přepravce, kterého si kupující zvolí.

Jsou-li splněny  všechny podmínky dané našimi obchodními podmínkami, kupujícímu bude v tomto případě vrácena kupní cena zboží plus poštovné na jeho účet.
Peníze za vrácené zboží zašleme do třiceti dnů od přijetí vráceného zboží, které splňuje naše obchodní podmínky.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

Zboží zakoupené v našem internetovém obchodě je možno i vyměnit. Zboží zašle kupující na adresu provozovny - prodejny.
Adresa prodejny: Mida Sport, Palackého 1930, 530 02 Pardubice

Zboží bude zkontrolováno a musí být vráceno nepoškozené, nepoužité, včetně originální nepoškozené krabice (u obuvi). Ke zboží bude přiložena kopie nabývacího dokladu – faktury nebo paragonu. Zákazník na sebe nechá kontakt – číslo mobilního telefonu a emailovou adresu. Výměna zboží bude vyřízena co nejdříve a bude k ní účtovaná částka 125 Kč PPL / 160,- Kč ČP za poštovné. Je-li zboží zasláno použité, ihned vracíme kupujícímu a kupujícímu bude naúčtováno poštovné v částce 160 Kč.

REKLAMACE

Reklamaci je třeba uplatnit s přiloženým dokladem o koupi přímo v prodejně, kde byla obuv zakoupena, popřípadě poštou tamtéž a to neprodleně po zjištění závady, aby bylo možné zjistit její příčinu a nejpozději do 24 měsíců od zakoupení zboží. (zák. č. 40/1964 Sb., zák. č. 634/1992 Sb.)

Reklamuje-li zákazník v našem e-shopu zboží, a výslovně do reklamačního protokolu neuvede, že chce zboží po vyřízení reklamace zaslat zpět, bude reklamované zboží v zákonné lhůtě připraveno k vyzvednutí na prodejně Mida Sport, Palackého 1930, 530 02 Pardubice.  Reklamace tedy bude brána tak, že si zákazník zboží vyzvedne osobně. Zboží, které je reklamováno a reklamace je vyřízena, zákazníkovi zašleme, až o to požádá. Tímto chceme zamezit tomu, že někteří zákazníci nepřebrali zboží z reklamace a zboží se vracelo zpět.

Stejně tak varianta, kdy zákazník reklamuje např. obuv a v reklamačním protokolu uvede, že požaduje nové zboží či vrácení peněz. Naše společnost ale obuv opraví, zboží pak v této variantě zašleme zákazníkovi poté, co nám odpoví mailem, že můžeme zboží poslat. Tímto chceme zamezit situacím, kdy na vlastní náklady opravíme zboží, zašleme ho zákazníkovi opravené, ale zákazník balík s reklamací nepřevezme. Protože reklamaci jen tak zkoušel, jak nám mnohdy zákazník odpoví na důvod nepřevzetí naší zásilky s reklamací. Reklamační lhůta daná zákonem, t.j. 30 dní od převzetí reklamace, je z naší strany vždy dodržena. Do této doby je reklamace vždy vyřízena. Zákazník si to může ověřit například osobním odběrem na prodejně Mida Sport, Palackého 1930, 530 02 Pardubice.

Reklamuje-li zákazník v našem e-shopu zboží, a ke zboží není reklamační protokol s popisem vady, chybí kontakty a telefonní spojení na reklamujícího, bude reklamované zboží v zákonné lhůtě připraveno k vyzvednutí na prodejně Mida Sport, Palackého 1930, 530 02 Pardubice. Reklamace tedy bude brána tak, že si zákazník zboží vyzvedne osobně. Zboží, které je reklamováno a reklamace je vyřízena, zákazníkovi zašleme, až nás kontaktuje a ozaslání reklamace požádá a uvede adresu, kam zboží zaslat. Tímto chceme zamezit tomu, že někteří zákazníci nepřebrali zboží z reklamace a zboží se vracelo zpět.

Reklamaci zasílejte na adresu provozovny – prodejny.
Adresa prodejny: Mida Sport, Palackého 1930, 530 02 Pardubice.

Ke zboží musí být přiložena kopie nabývacího dokladu – faktury nebo paragonu. Zákazník na sebe nechá kontakt – číslo mobilního telefonu a emailovou adresu.
Zákazník popíše vadu neboli důvod reklamace a napíše adresu, kam zboží zaslat při případné opravě či výměně.
Nebude-li v reklamačním protokolu, který zákazník zašle s reklamovaným zbožím, adresa kam zboží zaslat zpět a kontaktní informace na reklamujícího – číslo jeho mobilního telefonu a emailová adresa, budeme to brát tak,  že reklamaci osobně převezme na adrese provozovny – prodejny a zboží bude připraveno na adrese prodejny – provozovny k vyzvednutí.  
Obuv musí být řádně vyčištěná a suchá, aby byla do reklamačního řízení přijata. Při odstranitelných vadách a uznání reklamace bude zboží bezplatně opraveno. Při neodstranitelných vadách v případném uznání reklamace bude zboží vyměněno za nové nebo vrácena kupní cena. Posouzení oprávněnosti reklamace a její vyřízení trvá maximálně 30 dnů od uplatnění reklamace. Den přijetí reklamace prodávajícím je dnem uplatnění.

Za vadu nelze považovat vadu vzniklou běžným opotřebením, nesprávným užíváním nebo nesprávným zásahem.